Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 trong vận chuyển hàng hóa

Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 trong vận chuyển hàng hóa

Căn cứ Công văn số 898/BYT-MT ngày 07/02/2021 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 trong vận chuyển hàng hóa; Công văn số 4351/BYT-MT ngày 28/5/2021 của Bộ Y tế về việc tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 trong vận chuyển hàng hóa; nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động lưu thông, cung ứng, dự trữ hàng hóa Vietlink xin trích hướng dẫn một số nội dung phòng chống dịch COVID -19 trong hoạt động vận chuyển hàng hóa, cụ thể như sau:

1. Yêu cầu chung:
- Các cơ quan/đơn vị/tổ chức/cá nhân thực hiện vận chuyển hàng hóa trước khi đi phải xây dựng phương án/kế hoạch chi tiết về hoạt động vận chuyển hàng hóa

- Có cam kết thực hiện đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 đối với những sản phẩm hàng hoá; xe vận chuyển và người vận chuyển hàng hoá. Thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 từ khi đi đến và khi quay về địa phương.
- Yêu cầu người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa: ghi chép lại hành trình vận chuyển, danh sách những người có tiếp xúc (nếu có); đảm bảo thông thoáng phương tiện; thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch, thực hiện nghiêm quy định 5K của Bộ Y tế (đeo khẩu trang trong suốt quá trình vận chuyển và bốc dỡ hàng hóa, sát khuẩn tay thường xuyên, khai báo y tế, khử khuẩn phương tiện vận chuyển trước khi đi và khi về đến cơ quan/đơn vị/địa phương...).
- Lãnh đạo Cơ quan/đơn vị/địa phương chịu mọi trách nhiệm về việc cử người, phương tiện vận chuyển hàng hóa và công tác phòng chống dịch trong vận chuyển hàng hóa.
2. Đối với trường hợp vận chuyển hàng hóa từ các địa phương có dịch, khu vực phong tỏa, khu vực ổ dịch đến các địa phương không có dịch:
- Người vận chuyển hàng hóa trước khi vào địa phương không có dịch phải xuất trình giấy xét nghiệm có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Kết quả xét nghiệm có giá trị trong vòng 72 giờ tính từ lúc lấy mẫu xét nghiệm đến khi rời khỏi tỉnh không có dịch. Trường hợp không có phiếu kết quả xét nghiệm phải phối hợp để được lấy mẫu xét nghiệm ngay tại các chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19.
- Trong quá trình vận chuyển yêu cầu người vận chuyển hàng hóa hạn chế tối đa dừng đỗ trên đường di chuyển. Khi xe giao hàng đến địa điểm giao nhận hàng phải được phun khử khuẩn trước khi bốc dỡ hàng hóa (đơn vị tiếp nhận hàng hoá phải chuẩn bị sẵn bình phun và dung dịch để phun khử khuẩn theo quy định); Đến nơi giao hàng không tiếp xúc trực tiếp với người xung quanh, giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét với người khác khi phải tiếp xúc, thường xuyên khử khuẩn tay, cabin xe.
3. Đối với trường hợp vận chuyển hàng hóa từ địa phương không có dịch đến các địa phương có dịch, khu vực phong tỏa, khu vực ổ dịch:
- Trong quá trình vận chuyển: yêu cầu lái xe và người giao hàng hạn chế dừng đỗ trên đường di. Đến nơi giao hàng phải mặc trang phục phòng chống dịch, hạn chế tiếp xúc với người xung quanh, giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét với người khác khi phải tiếp xúc, thường xuyên khử khuẩn tay, cabin xe...
- Người vận chuyển hàng hóa sau khi trở về địa phương phải khai báo y tế và thực hiện tự cách ly tại nhà 14 ngày; được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 03 lần vào ngày đầu, ngày thứ 7 và ngày thứ 13. Trường hợp đang trong thời gian cách ly tại nhà nhưng có lệnh điều động vận chuyển hàng hóa đợt tiếp theo thì khi trở về, phải thực hiện lại cách ly tại nhà 14 ngày và được lấy mẫu xét nghiệm theo quy định.
- Các cơ quan/đơn vị/doanh nghiệp/tổ chức/cá nhân chi trả chi phí lấy mẫu, xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hoá và người đi cùng.

Ở Vietlink chúng mình cũng thực hiện đầy đủ theo hướng dẫn này từ giữa tháng 5/2021, mình xin chia sẻ thêm 1 số tips tiết kiệm chi phí nữa: 

- Xét nghiệm mẫu gộp cho các lái xe định kỳ 3 ngày 1 lần, việc này sẽ tiết kiệm chi phí và thời gian khi cần là lái xe đi được ngay

-Bố trí anh em lái xe ăn ở + tự cách ly tại khu bãi xe, không  về gia đình hạn chế lây nhiễm ra cộng đồng

Thực tế là ngay đầu tháng 6 khi Bắc Giang bùng dịch căng thẳng , xe Vietlink chúng mình đang 

Vietlink xin chúc các anh chị em vừa vận chuyển vừa chống dịch an toàn!


(*) Xem thêm

Bình luận
  • Đánh giá của bạn
Đã thêm vào giỏ hàng