THƯ GIÃN
CHUYỆN VỤN Ở BƯU CỤC VIETLINK BEST- TIẾNG ANH NHƯ CƠM BÌNH DÂN

CHUYỆN VỤN Ở BƯU CỤC VIETLINK BEST- TIẾNG ANH NHƯ CƠM BÌNH DÂN

16/05/2020


chuyện vụn ở bưu cục Vietlink Best bình thường thì anh ship dễ thương của mình đi ship rất trôi chảy, quy trình là gọi điện thoại hẹn khách, rồi đi ship, thế thôi. Nhưng lần này khách hàng là người Hàn Quốc,đến giao thì khách không có nhà, gọi điện thì bắt máy nhưng tiếng Anh không sõi, tiếng Việt chỉ biết xin chào thì anh ship không biết làm sao, sau vài phút chuyển hết các kênh ngoại ngữ từ tiếng Anh, sang tiếng Việt mà vẫn không hiểu nhau

Xem thêm ››