Những điều cần lưuý về điều kiện giao hàng CFR

ĐIỀU KIỆN GIAO HÀNG CFR ( COST AND FREIGHT ) INCOTERMS 2010

ĐIỀU KIỆN GIAO HÀNG CFR ( COST AND FREIGHT ) - TIỀN HÀNG VÀ CƯỚC PHÍ

Điều kiện giao hàng CFR là gì?

Điều kiện CFR chỉ áp dụng cho đường biển quốc tế, đường sông. Không áp dụng cho các hình thức vận chuyển khác.

CFR ( Cost and Freight ) - Tiền hàng và cước phí có nghĩa là người bán giao hàng lên tàu do chính người bán book tàu và sắp xếp sao cho hàng yên vị trên tàu tại cảng giao hàng chỉ định thuộc nước người bán. Người bán chuyển giao rủi ro cho người mua khi hàng được đặt trên tàu. Người bán chịu toàn bộ chi phí từ lúc hàng xuất kho cho tới khi hàng được chuyển tới cảng của người mua. Những chi phí bao gồm trucking, đóng thuế xuất khẩu ( nếu có ), thông quan hàng xuất, chịu chi phí bốc hàng lên tàu. Người bán thuê phương tiện vận tải quốc tế ( tàu biển ) và chịu trách nhiệm về chi phí đó cho tới khi đến cảng nhập khẩu.

Trách nhiệm của người bán trong điều kiện giao hàng CFR

+ Trucking đầu xuất

+ Thông quan hàng xuất khẩu

+ Đóng thuế xuất khẩu ( Nếu có )

+ Thuê phương tiện vận tải quốc tế ( tàu biển )

+ Chi phí bốc hàng lên phương tiện vận tải quốc tế

+ Local charge đầu xuất

+ Chịu toàn bộ chi phí từ lúc hàng xuất từ kho người bán cho đến khi hàng được giao tới cảng chỉ định thuộc nước người mua như trên hợp đồng ngoại thương quy định.

Trách nhiệm của người mua trong điều kiện giao hàng CFR

+ Chi phí dở hàng từ phương tiện vận tải chính xuống cảng đầu nhập

+ Local charge đầu nhập

+ Thông quan hàng nhập khẩu

+ Đóng thuế nhập khẩu

+ Trucking đầu nhập về kho người mua

+ Dở hàng khỏi phương tiện vận tải nội địa xuống kho của người mua.

Các rủi ro trong điều kiện giao hàng CFR

Rủi ro từ người bán chuyển sang người mua khi người bán hoàn tất việc giao hàng lên tàu do người bán book tàu tại cảng thuộc nước người bán theo quy định trong hợp đồng. Chi phí bốc hàng đó sẽ do người bán chi trả. Tuy nhiên, chi phí dở hàng từ phương tiện vận tải chính xuống cảng nước người mua sẽ do người mua chi trả.

Bảo hiểm hàng hóa trong điều kiện CFR

Theo điều kiện CFR, không bắt buộc bên nào phải mua bảo hiểm cho lô hàng. Nhưng để phòng tránh rủi ro, khuyến khích bên có đoạn rủi ro dài hơn mua bảo hiểm cho lô hàng.

Ví dụ: Theo điều kiện này, hàng hóa được chuyển rủi ro từ người bán sang người mua khi hàng hóa được đặt yên vị lên tàu. Tức là đoạn rủi ro của người bán trong trường hợp này là từ kho người bán đến khi hàng hóa được lên tàu. Còn về phần người mua, đoạn rủi ro của người mua kéo dài từ khi hàng hóa đặt lên tàu tới khi về tới kho người mua. Đoạn này kéo dài và mang lại rủi ro cao cho người mua trong quá trình bốc hàng lên phương tiện vận chuyển chính và quá trình vận chuyển. Qua đó khuyến khích người mua trong trường hợp này mua bảo hiểm cho lô hàng để bảo vệ lợi ích của mình.

Thêm vào đó, nếu người mua muốn thỏa thuận nhường quyền mua bảo hiểm cho người bán, thì nên sử dụng điều kiện CIF

Tìm hiểu thêm về điều kiện giao hàng CIF

Nếu có thắc mắc cần giải đáp về dịch vụ mời liên hệ Vietlink để được tư vấn

Liên hệ Hạnh 0976 58 55 58 , 

email: sales@vietlink.net.vn


(*) Xem thêm

Bình luận
  • Đánh giá của bạn
Đã thêm vào giỏ hàng