ĐIỀU KIỆN GIAO HÀNG DAT ( DELIVERY AT TERMINAL ) INCOTERMS 2010

ĐIỀU KIỆN GIAO HÀNG DAT ( DELIVERY AT TERMINAL ) INCOTERMS 2010

ĐIỀU KIỆN GIAO HÀNG DAT (DELIVERY AT TERMINAL) - GIAO HÀNG TẠI BẾN

Điều kiện giao hàng DAT là gì?

DAT ( Delivery at Terminal ) – Giao tại bến. “Bến” (Terminal) bao gồm bất kỳ nơi nào như cầu cảng, kho, bãi container hoặc ga đường bộ, đường sắt hoặc hàng không thuộc nước người mua. Người bán chịu mọi chi phí và rủi ro để đưa hàng hóa đến địa điểm đó. Người bán phải thuê phương tiện vận tải nội địa để vận chuyển hàng đến cảng hoặc sân bay. Nếu đi đường biển thì vận chuyển ra cảng biển. Nếu đi đường hàng không thì vận chuyển ra sân bay. Người bán phải chịu chi phí bốc hàng lên phương tiện vận tải nội địa. Bên cạnh đó, chịu trách nhiệm book cước vận chuyển quốc tế từ nước người bán sang nước người mua cũng như làm thủ tục thông quan xuất khẩu và local charge đầu xuất và đầu nhập.

Các bên mua và bên bán nên quy định rõ về địa điểm giao hàng chỉ định vì người bán chịu toàn bộ chi phí và rủi ro liên quan đến việc vận chuyển hàng đến điểm chỉ định tại nước người mua.

Trách nhiệm của người bán trong điều kiện giao hàng DAT:

            + Trucking đầu xuất khẩu

            + Local Charge đầu xuất

            + Thông quan hàng xuất khẩu

            + Đóng thuế xuất khẩu

            + Thuê phương tiện vận tải ( máy bay, tàu biển )

            + Local Charge đầu nhập

            + Chịu toàn bộ chi phí từ lúc hàng xuất từ kho người bán cho đến khi hàng được dở khỏi phương tiện vận tải và đặt dưới quyền kiểm soát của người mua tại địa điểm chỉ định thuộc nước người mua.

Trách nhiệm của người mua trong điều kiện giao hàng DAT:

            + Thông quan hàng nhập khẩu

            + Đóng thuế nhập khẩu

            + Trucking đầu nhập từ điểm chỉ định về kho của người mua

            + Chịu toàn bộ chi phí từ lúc nhận hàng tại điểm chỉ định về kho của người mua

Các rủi ro trong điều kiện giao hàng DAT:

Rủi ro từ người bán chuyển sang người mua khi người bán hoàn tất việc dở hàng hóa khỏi phương tiện vận tải và đặt dưới quyền kiểm soát của người mua tại địa điểm được thỏa thuận trong hợp đồng.

Bảo hiểm hàng hóa trong điều kiện DAT:

Theo điều kiện DAT, không bắt buộc bên nào phải mua bảo hiểm cho lô hàng. Nhưng để phòng tránh rủi ro, khuyến khích bên có đoạn rủi ro dài hơn mua bảo hiểm cho lô hàng.

Ví dụ: hàng hóa được chuyển rủi ro từ người bán sang người mua tại “bến” chỉ định thuộc nước người mua. Tức là đoạn rủi ro của người bán trong trường hợp này là từ kho người bán đến “Bến” tại nước người mua. Đoạn này kéo dài và mang lại rủi ro cao cho người bán trong quá trình vận chuyển. Qua đó khuyến khích người bán trong trường hợp này mua bảo hiểm cho lô hàng để bảo vệ quyền lợi và lợi ích của mình.

Liên hệ Vietlink để được tư vấn thêm:

Hạnh 0976 58 55 58

Email: sales@vietlink.net.vn


(*) Xem thêm

Bình luận
  • Đánh giá của bạn
Đã thêm vào giỏ hàng