PHƯƠNG THỨC CHUYỂN TIỀN (REMITTANCE) TRONG THANH TOÁN QUỐC TẾ

Trong thanh toán quốc tế, phương thức chuyển tiền là một trong những phương thức thanh toán được sử dụng phổ biến nhất. Đây là phương thức trong đó khách hàng (người chuyển tiền) yêu cầu Ngân hàng của mình chuyển một số tiền nhất định cho một người khác (người thụ hưởng) ở một địa điểm nhất định bằng phương tiện chuyển tiền do khách hàng yêu cầu.

PHƯƠNG THỨC CHUYỂN TIỀN (REMITTANCE) TRONG THANH TOÁN QUỐC TẾ

 

Trong thanh toán quốc tế, phương thức chuyển tiền là một trong những phương thức thanh toán được sử dụng phổ biến nhất. Đây là phương thức trong đó khách hàng (người chuyển tiền) yêu cầu Ngân hàng của mình chuyển một số tiền nhất định cho một người khác (người thụ hưởng) ở một địa điểm nhất định bằng phương tiện chuyển tiền do khách hàng yêu cầu.

Các bên tham gia và trình tự thực hiện:

Thông thường tham gia vào nghiệp vụ chuyển tiền quốc tế gồm có 4 bên:

  • Người nhập khẩu – người chuyển tiền: Remitter.
  • Người xuất khẩu – người thụ hưởng: Beneficiary.
  • Ngân hàng của người nhập khẩu – ngân hàng chuyển: Remitting Bank.
  • Ngân hàng của người xuất khẩu – ngân hàng đại lý: Corresponding Bank.

Nghiệp vụ chuyển tiền được thực hiện theo trình tự sau:

 

  1. Người NK viết giấy yêu cầu chuyển tiền (lệnh chuyển tiền) gửi đến NH phục vụ mình đề nghị chuyển tiền cho người XK nước ngoài.
  2. NH chuyển tiền ra lệnh cho NH đại lý ở nước ngoài chuyển cho người nhận tiền và gửi giấy báo nợ cho người NK.
  3. NH đại lý chuyển tiền cho người được hưởng và gửi giấy báo cho họ.
  4. Người XK giao hàng theo quy định của hợp đồng.

Việc chuyển tiền được coi là hoàn tất khi NH đại lý hết số tiền cho người thụ hưởng. Trước thời điểm này, số tiền trong tài khoản vẫn thuộc quyền sở hữu của người chuyển tiền và người này có quyền hủy bỏ lệnh chuyển tiền, người thụ hưởng không có quyền khiếu nại NH.

Chuyển tiền bằng điện (Telegraphic Transfer Remittance – T/T): thời gian chuyển rất nhanh, người chuyển tiền phải trả thủ tục phí + chi phí điện tín.

Chuyển tiền bằng thư (Mail Transfer Remittence – M/T): thời gian chuyển lâu hơn nhưng chi phí rẻ hơn. Hiện nay, khi thanh toán chuyển tiền, các bên thường chọn cách chuyển tiền bằng điện, việc chuyển tiền bằng thư trong thanh toán quốc tế hầu như không còn được áp dụng nữa.

Thời gian chuyển:

Người nhập khẩu có thể chuyển trả tiền trước khi người XK giao hàng (T/T advance). Phần lớn các lệnh chuyển trả trước có giá trị nhỏ (ở VN: dưới 30.000 USD).

Chuyển tiền ngay khi người XK giao hàng: trong hợp đồng, các bên có thể thỏa thuận người NK sẽ chuyển tiền ngay khi nhận được chứng từ hàng hóa (T/T A.D – T/T against documents).

Chuyển tiền sau khi người XK giao hàng một thời gian nhất định.

Trong thực tế. việc chuyển tiền sau khi giao hàng một thời gian thước ít được áp dụng.

Phương thức chuyển tiền có ưu điểm là đơn giản, dễ dàng, tốc độ thanh toán nhanh chóng (nếu áp dụng T/T) với chi phí thấp (thường chỉ từ 0.15% - 0.2% trị giá số tiền chuyển) nên thường được các bên muốn áp dụng. Tuy nhiên phương thức thanh toán này chứa đựng khả năng rủi ro rất lớn cho các bên vì vậy chỉ nên áp dụng trong trường hợp hai bên mua bán đã có sự tin cậy, tín nhiệm lẫn nhau và trị giá thanh toán không lớn.

Nguồn Internet

Nếu có thắc mắc cần giải đáp về dịch vụ mời liên hệ Vietlink để được tư vấn

Liên hệ Hạnh: 0976 58 55 58

Email: sales@vietlink.net.vn


(*) Xem thêm

Bình luận
  • Đánh giá của bạn
Đã thêm vào giỏ hàng