DANH SÁCH CÁC CẢNG BIỂN TẠI USA ( MỸ )

 

 

DANH SÁCH CÁC CẢNG BIỂN TẠI USA ( MỸ )

CẢNG SEATTLE, USA

Vận chuyển hàng hóa từ Việt Nam đi Mỹ, Seattle

Vận chuyển hàng nguyên cont từ Hải Phòng đi Mỹ, Seattle : 28 ngày

Vận chuyển hàng nguyên cont từ Hồ Chí Minh đi Mỹ, Seattle : 28 ngày

CẢNG PORTLAND, USA

Vận chuyển hàng hóa từ Việt Nam đi Mỹ, Portland

Vận chuyển hàng nguyên cont từ Hải Phòng đi Mỹ, Portland : 19 ngày

Vận chuyển hàng nguyên cont từ Hồ Chí Minh đi Mỹ, Portland : 23 ngày

CẢNG OAKLAND, USA

Vận chuyển hàng hóa từ Việt Nam đi Mỹ, Oakland

Vận chuyển hàng nguyên cont từ Hải Phòng đi Mỹ, Oakland : 23 ngày

Vận chuyển hàng nguyên cont từ Hồ Chí Minh đi Mỹ, Oakland : 26 ngày

CẢNG LOS ANGERLES, USA

Vận chuyển hàng hóa từ Việt Nam đi Mỹ, Los Angerles

Vận chuyển hàng nguyên cont từ Hải Phòng đi Mỹ, Los Angerles : 23 ngày

Vận chuyển hàng nguyên cont từ Hồ Chí Minh đi Mỹ, Los Angerles : 20 ngày

CẢNG LONG BEACH, USA

Vận chuyển hàng hóa từ Việt Nam đi Mỹ, Long Beach

Vận chuyển hàng nguyên cont từ Hải Phòng đi Mỹ, Long Beach : 23 ngày

Vận chuyển hàng nguyên cont từ Hồ Chí Minh đi Mỹ, Long Beach : 20 ngày

CẢNG HOUSTON, USA

Vận chuyển hàng hóa từ Việt Nam đi Mỹ, Houston

Vận chuyển hàng nguyên cont từ Hải Phòng đi Mỹ, Houston : 36 ngày

Vận chuyển hàng nguyên cont từ Hồ Chí Minh đi Mỹ, Houston : 32 ngày

CẢNG NEW ORLEANS, USA

Vận chuyển hàng hóa từ Việt Nam đi Mỹ, New Orleans

Vận chuyển hàng nguyên cont từ Hải Phòng đi Mỹ, New Orleans : 46 ngày

Vận chuyển hàng nguyên cont từ Hồ Chí Minh đi Mỹ, New Orleans : 32 ngày

CẢNG MIAMI, USA

Vận chuyển hàng hóa từ Việt Nam đi Mỹ, Miami

Vận chuyển hàng nguyên cont từ Hải Phòng đi Mỹ, Miami : 40 ngày

Vận chuyển hàng nguyên cont từ Hồ Chí Minh đi Mỹ, Miami : 40 ngày

CẢNG NORFOLK, USA

Vận chuyển hàng hóa từ Việt Nam đi Mỹ, Norfolk

Vận chuyển hàng nguyên cont từ Hải Phòng đi Mỹ, Norfolk : 35 ngày

Vận chuyển hàng nguyên cont từ Hồ Chí Minh đi Mỹ, Norfolk : 37 ngày

CẢNG NEW YORK, USA

Vận chuyển hàng hóa từ Việt Nam đi Mỹ, New York

Vận chuyển hàng nguyên cont từ Hải Phòng đi Mỹ, New York : 33 ngày

Vận chuyển hàng nguyên cont từ Hồ Chí Minh đi Mỹ, New York : 29 ngày

CẢNG CHICAGO, USA

Vận chuyển hàng hóa từ Việt Nam đi Mỹ, Chicago

Vận chuyển hàng nguyên cont từ Hải Phòng đi Mỹ, Chicago : 35 ngày

Vận chuyển hàng nguyên cont từ Hồ Chí Minh đi Mỹ, Chicago : 33 ngày

 


(*) Xem thêm

Bình luận
  • Đánh giá của bạn
Đã thêm vào giỏ hàng