DANH MỤC HÀNG HÓA PHẢI DÁN NHÃN NĂNG LƯỢNG THEO QUY ĐỊNH CỦA NHÀ NƯỚC

Nhãn năng lượng là một loại tem dán cung cấp thông tin về mức tiêu thụ năng lượng của thiết bị điện. Dưới đây là danh sách hàng hóa bắt buộc phải dán nhãn năng lượng trước khi đưa ra thị trường.

 

 

Danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng theo Quyết định 04/2017/QĐ-TTg.

 1. Nhóm thiết bị gia dụng gồm: đèn huỳnh quang ống thẳng, đèn huỳnh quang compact, chấn lưu điện từ và điện tử cho đèn huỳnh quang, máy điều hòa nhiệt độ, tủ lạnh, máy giặt sử dụng trong gia đình, nồi cơm điện, quạt điện, máy thu hình, đèn LED, bình đun nước nóng có dự trữ.
 2. Nhóm thiết bị văn phòng và thương mại gồm: máy phô-tô copy, màn hình máy tính, máy in, tủ giữ lạnh thương mại, máy tính xách tay.
 3. Nhóm thiết bộ công nghiệp gồm: máy biến áp phân phối, động cơ điện.
 4. Nhóm phương tiện giao thông vận tải gồm: xe ô tô con loại 9 chỗ trở xuống, xe mô tô, xe gắn máy.

Lộ trình thực hiện dán nhãn năng lượng:

 1. Đối với nhóm thiết bị gia dụng và nhóm thiết bị công nghiệp
 • Thực hiện dán nhãn năng lượng bắt buộc đối với các thiết bị gia dụng và nhóm thiết bị công nghiệp sau: đèn huỳnh quang ống thẳng, đèn huỳnh quang compact, chấn lưu điện từ và điện tử cho đèn huỳnh quang, máy điều hòa nhiệt độ, nồi cơm điện, quạt điện, tủ lạnh, máy giặt lồng ngang, máy giặt lồng đứng, máy thu hình, máy biến áp phân phối ba pha, động cơ điện.
 • Thực hiện dán nhãn năng lượng tự nguyện đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2019 đối với: sản phẩm đèn LED, bình đun nước nóng có dự trữ.
 • Thực hiện dán nhãn năng lượng bắt buộc từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đối với: sản phẩm đèn LED, bình đun nước nóng có dự trữ.
 1. Đối với nhóm thiết bị văn phòng và thương mại
 • Thực hiện dán nhãn năng lượng bắt buộc đối với tủ giữ lạnh thương mại;
 • Thực hiện dán nhãn năng lượng tự nguyện đối với: máy phô tô copy, màn hình máy tính, máy in;
 • Thực hiện dán nhãn năng lượng tự nguyện đối với: máy tính xách tay đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2019;
 • Thực hiện dán nhãn năng lượng bắt buộc đối với: máy tính xách tay từ ngày 01 tháng 01 năm 2020.
 1. Đối với nhóm phương tiện giao thông vận tải (sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới)
 • Thực hiện dán nhãn năng lượng bắt buộc đối với xe ô tô con loại 7 chỗ trở xuống;
 • Thực hiện dán nhãn năng lượng tự nguyện đối với xe ô tô con loại trên 7 chỗ đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2017; xe mô tô, xe gắn máy đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2019;
 • Thực hiện dán nhãn năng lượng bắt buộc đối với: xe ô tô con loại trên 7 chỗ đến 9 chỗ từ ngày 01 tháng 01 năm 2018; xe mô tô, xe gắn máy từ ngày 01 tháng 01 năm 2020.
 1. Khuyến khích thực hiện việc dán nhãn năng lượng tự nguyện đối với phương tiện, thiết bị không thuộc danh mục quy định tại Điều 1 quyết định này

Lộ trình thực hiện áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu.

 1. Đối với nhóm thiết bị gia dụng

Không được phép nhập khẩu và sản xuất các phương tiện, thiết bị có hiệu suất năng lượng thấp hơn mức hiệu xuất năng lượng tối thiểu (trừ những phương tiện, thiết bị quy định tại khoản 4 dưới đây).

 1. Đối với các nhóm thiết bị công nghiệp, thiết bị văn phòng và thương mại

Không được phép nhập khẩu và sản xuất các phương tiện, thiết bị có mức hiệu suất năng lượng thấp hơn mức hiệu suất năng lượng tối thiểu (trừ những phương tiện, thiết bị quy định tại khoản 4 dưới đây).

 1. Đối với các sản phẩm đèn tròn (đèn sợi đốt)

Không được nhập khẩu, sản xuất và lưu thông loại đèn có công suất lớn hơn 60W.

 1. Đối với các sản phẩm đèn LED, bình đun nước nóng có dự trữ, máy tính xách tay: lộ trình thực hiện áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu sẽ được quy định tại quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới.

Giải pháp hỗ trợ thực hiện dán nhãn năng lượng và áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu

 1. Đầu tư xây dựng các cơ sở thử nghiệm chuyên ngành và trang thiết bị để thực hiện kiểm tra, thử nghiệm, chứng nhận hiệu suất năng lượng đối với các phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng theo lộ trình.
 2. Đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ quản lý, kỹ thuật và công nhân lành nghề thực hiện kiểm tra, thử nghiệm hiệu suất năng lượng đối với các phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng.
 3. Tổ chức hoạt động tuyên truyền, phổ biến thông tin rộng rãi về phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng và áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu.
 4. Xây dựng các dự án thúc đẩy hoạt động dán nhãn năng lượng cho các đối tượng theo lộ trình quy định tại Quyết định này.

Tổ chức thực hiện

 1. Bộ Công Thương có trách nhiệm:
 • Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc dán nhãn năng lượng cho các phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng tại các khoản 1,2 Quyết định này;
 • Chủ trì, phối hợp các bộ, ngành liên quan trình Thủ tướng Chính phủ bổ sung danh mục các phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải dán nhãn năng lượng;
 • Xây dựng và triển khai các giải pháp hỗ trợ thực hiện lộ trình dãn nhãn năng lượng quy định tại Điều 4 Quyết định này.
 1. Bộ Giao thông vận tải có trách nhiệm, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc dán nhãn năng lượng cho các phương tiện, thiết bị quy định tại khoản 3 điều 2 Quyết đình này.
 2. Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm:
 • Chủ trì, phối hợp các bộ, ngành liên quan xây dựng và ban hành các tiêu chuẩn quốc gia về hiệu suất năng lượng tối thiểu của các phương tiện, thiết bị phù hợp với lộ trình dán nhãn năng lượng;
 • Ban hành tiêu chuẩn hiện suất năng lượng cho các phương tiện, thiết bị thuộc danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng và áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu phù hợp với lộ trình thực hiện quy định tại Điều 2 và Điều 3 Quyết định;
 • Soát xét và công bố 5 năm một lần tiêu chuẩn hiệu suất năng lượng, mức hiệu suất năng lượng tối thiểu.
 1. Bộ Tài chính có trách nhiệm:
 • Chủ trì, phối hợp với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Công thương quy định cơ chế hỗ trợ từ ngân sách để thực hiện lộ trình dán nhãn năng lượng và áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu;
 • Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn thủ tục nhập khẩu phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng và áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu.
 1. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thược trung ương chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, cơ quan tiết kiệm năng lượng tại địa phương phối hợp với các Bộ, ngành liên quan kiểm tra, giám sát việc thực hiện dán nhãn năng lượng và áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu của các phương tiện, thiết bị trên địa bàn thuộc danh mục theo lộ trình quy định tại Quyết định này.

Nếu có thắc mắc cần giải đáp về dịch vụ mời liên hệ Vietlink để được tư vấn

Liên hệ Hạnh 0976 58 55 58

Email: sales@vietlink.net.vn


(*) Xem thêm

Bình luận
 • Đánh giá của bạn
Đã thêm vào giỏ hàng