QUY ĐỊNH MỚI VỀ KIỂM TRA AN TOÀN THỰC PHẨM NHẬP KHẨU

Theo quy định mới về kiểm tra an toàn thực phẩm nhập khẩu theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 thì có khoảng 95% thực phẩm nhập khẩu sẽ không phải kiểm tra chuyên ngành. Tuy nhiên ở 1 số hải quan địa phương vẫn chưa nắm rõ quy định này, khi mở tờ khai hàng nhập khẩu vẫn yêu cầu doanh nghiệp có giấy đăng ký kiểm tra chất lượng an toàn thực phẩm nhập khẩu. Vietlink cung cấp thêm cho các bạn căn cứ pháp lý + văn bản để viện dẫn rõ ràng ở cơ quan Hải Quan, chúc các bạn mở tờ khai nhanh chóng

kiem-tra-an-toan-thuc-pham

(Kiểm tra an toàn thực phẩm)

Quy định mới về kiểm tra an toàn thực phẩm nhập khẩu theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật an toàn thực phẩm. Nghị định thay thế cho Nghị định 38/2012/NĐ-CP và có hiệu lực từ ngày ký.

Theo quy định mới này thì việc kiểm tra an toàn thực phẩm nhập khẩu đã được điều chỉnh, khắc phục những tồn tại bấy lâu nay nhằm giảm bớt khó khăn, chi phí cho doanh nghiệp. Theo quy định mới này có chín nhóm sản phẩm được miễn kiểm tra an toàn thực phẩm khi nhập khẩu (quy định tại điều 13 NĐ), gồm:

1.Sản phẩm đã được cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm.

2.Sản phẩm mang theo người nhập cảnh, gửi trước hoặc gửi sau chuyến đi của người nhập cảnh để phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt hoặc mục đích chuyến đi, qùa biếu, quà tặng trong định mức miễn thuế nhập khẩu theo quy định của pháp luật về thuế.

3.Sản phẩm nhập khẩu dùng cho cá nhân của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao.

4.Sản phẩm quá cảnh, chuyển khẩu, trung chuyển, tạm nhập, tái xuất, gửi kho ngoại quan.

5.Sản phẩm là mẫu thử nghiệm hoặc nghiên cứu có số lượng phù hợp với mục đích thử nghiệm hoặc nghiên cứu có xác nhận của tổ chức, cá nhân.

6.Sản phẩm sử dụng để trưng bày hội chợ, triển lãm.

7.Sản phẩm, nguyên liệu sản xuất, nhập khẩu chỉ dùng để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu hoặc phục vụ cho việc sản xuất nội bộ của tổ chức, cá nhân không tiêu thụ tại thị trường trong nước.

8.Sản phẩm tạm nhập khẩu để bán tại cửa hàng miễn thuế.

9.Hàng hóa nhập khẩu phục vụ yêu cầu khẩn cấp theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Đối với sản phẩm động vật trên cạn, sản phẩm động vật thủy sản, sản phẩm thực vật dùng làm thực phẩm trừ các thực phẩm đã qua chế biến, bao gói sẵn, thực phẩm xuất khẩu bị trả về và chín nhóm sản phẩm thuộc diện miễn kiểm tra nói trên, khi nhập khẩu chỉ được nhập khẩu từ các quốc gia, vùng lãnh thổ, các tổ chức, cá nhân do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố và mỗi lô hàng phải có giấy chứng nhận đáp ứng các quy định về an toàn thực phẩm của nước xuất khẩu cấp.

Chính phủ cũng quy định có ba phương thức kiểm tra:

Kiểm tra giảm: theo đó kiểm tra hồ sơ tối đa 5% trên tổng số lô hàng nhập khẩu trong vòng một năm do cơ quan hải quan lựa chọn và thực hiện, được áp dụng đối với các trường hợp đã được xác nhận đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm bởi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước đã ký kết Điều ước quốc tế thừa nhận lẫn nhau trong hoạt động kiểm tra an toàn thực phẩm mà Việt Nam là thành viên, có kết quả kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu đối với lô hàng, phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam; hoặc đã có ba lần liên tiếp trong vòng 12 tháng đạt yêu cầu nhập khẩu theo phương thức kiểm tra thông thường, hoặc được sản xuất trong các cơ sở áp dụng một trong các hệ thống quản lý chất lượng GMP, HACCP, ISO 22000, IFS, BRC, FSSC 22000 hoặc tương đương.

Kiểm tra thông thường: chỉ kiểm tra hồ sơ của lô hàng đối với những trường hợp không thuộc diện kiểm tra giảm và kiểm tra chặt.

Kiểm tra chặt: kiểm tra hồ sơ kết hợp lấy mẫu kiểm nghiệm: áp dụng đối lô hàng không đạt yêu cầu nhập khẩu tại lần kiểm tra trước đó hoặc không đạt yêu cầu trong các lần thanh tra, kiểm tra (nếu có) hoặc có cảnh báo của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc của cơ quan có thẩm quyền tại nước ngoài hoặc của nhà sản xuất.

Tuy nhiên có một số trường hợp khi đến mở tờ khai, cơ quan hải quan viện dẫn điểm 7 điều 13 của NĐ nói trên yêu cầu là phải là nguyên liệu sản xuất ra sản phẩm xuất khẩu hoặc gia công mới được miễn kiểm tra. Vietlink gửi tặng bạn Công văn 1267/TCHQ-GSQL hướng dẫn thực hiện Nghị định số 15/2018/NĐ-CP giải quyết triệt để vấn đề này.

quy-dinh-kiem-tra-an-toan-thuc-pham

(Quy định về kiểm tra an toàn thực phẩm)

Chúc các bạn nhập khẩu thành công, và đừng quên gửi thắc mắc đến cho mình nhé.

thân ái.


(*) Xem thêm

Bình luận
  • Đánh giá của bạn
Đã thêm vào giỏ hàng