PHỤ PHÍ GIẢM THẢI LƯU HUỲNH – LSS (LOW SULPHUR SURCHARGE)

 

Theo quy định môi trường quốc tế về việc sử dụng nhiên liệu sạch trong khu vực kiểm soát khí thải (Emission Control Areas – ECA), Các hãng tàu sẽ áp dụng phụ phí giảm thải lưu huỳnh (Low Sulphur Surcharge – LSS) để bù đắp với các chi phí phát sinh khi hoạt động trong những khu vực này.

Khoảng phụ phí này thường được tách riêng ra để giúp khách hàng có nhìn thấy rõ được chi phí phát sinh.

Do hãng tàu sử dụng các nhiên liệu sạch hơn ở các khu vực kiểm soát khi thải theo yêu cầu của quy định ECA, thì để bù đắp các chi phí tăng thêm thì hãng tàu bắt buộc phỉa áp dụng phụ phí giảm thải lưu huỳnh (LSS).

Hiện tại phụ phí sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2015 và ảnh hưởng trực tiếp đến các điểm điểm đi và điểm đến tại các khu vực kiểm soát khí thải ECA. Được áp dụng vào khu vực Châu âu và Bắc Mỹ theo sơ đồ bên dưới

Mức phụ phí LSS được xác định theo tuyến vận chuyển và áp dụng bằng nhau cho hàng xuất khẩu, hàng nhập khẩu, hàng khô và hàng đông lạnh. Mức phí này sẽ được xem xét hàng quý và sẽ được điều chỉnh để tính đúng chi phí cho nhiên liệu ít lưu huỳnh, diều này ảnh hưởng bởi biến động của giá nhiên liêu thế giới.

Vào ngày 01 tháng 01 năm 2019, Trung Quốc ban hành quy định mới về khu vực kiểm soát khí thải (ECA) trong vùng lãnh hải của Trung Quốc. Khu vực kiểm soát khí thải được nêu trong quy định bao gồm khu vực ven biển và khu vực kiểm soát trong thủy nội địa. Cụ thể bản đồ được thể hiện như sau (Theo cục đăng kiểm Việt Nam số thông báo 023TI/18TB).

Phí LSS tham khảo tại các khu vực

 • Northwest Europe/New York                 $50-150
 • Baltic/New York                                     $150-260
 • Northwest Europe/Savannah                  $100-200
 • Baltic/Savannah                                      $150-300
 • Northwest Europe/East Coast, Canada   $80-260
 • Baltic/East Coast, Canada                       $180-370
 • China/Northwest Europe                         $30-50
 • China/Baltic                                             $130-150
 • China/West Coast, US                             $35-150
 • China/East Coast, US                              $50-60

Một số hãng tàu tại Việt Nam áp dụng phí LSS cho hàng xuất từ Việt Nam đi các nước khu vực Đông Nam Á và Châu Á từ tháng 11, 2019 và 12, 2019

Các nước áp dụng: Dalian, Tianjin, Qingdao, Lianyungang, Shanghai, Ningbo, Fuzhou, Fujian Jiangyin, Xiamen, Guangdong province, Guangxi province, Hainam, Hongkong, Taiwan, Phillipines, Cambodia, Thailand, Singapore, Malaysia, Indonesia, Japan, Korea, Myanmar.

 • TS Line áp dụng từ ngày 01/11/2019
 • Yangming Line áp dụng từ ngày 20/10/2019
 • Inter Asia áp dụng từ ngày 01/11/2019
 • Evergreen áp dụng từ ngày 01/11/2019
 • Wanhai Line áp dụng từ ngày 01/11/2019

Nhìn chung việc bảo vệ môi trường đang là các vấn đề cấp bách của thế giới, việc có phụ phí LSS sẽ làm cho các hãng tàu nhận biết được nhiệm vụ và nâng cao trách nhiệm bảo vệ môi trường toàn cầu.


(*) Xem thêm

Bình luận
 • Đánh giá của bạn
Đã thêm vào giỏ hàng