Hàng hóa tạm nhập tái xuất đi sửa chữa cần làm thủ tục hải quan như thế nào?

Hiện nay có rất nhiều hàng hóa nhập khẩu về nhưng lại bị hỏng, cần tái xuất đi nước ngoài để sửa chữa rồi tái nhập, thủ tục rất phức tạp. Nhằm mục đích giúp các bạn nắm được quy trình cũng như pháp luật hải quan liên quan, mình xin tóm tắt ở dưới đây

Về thủ tục đối với hàng hóa tạm nhập - tái xuất, tạm xuất - tái nhập để bảo hành, sửa chữa, bạn đọc tham khảo quy định Điều 55 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ:


"Điều 55. Hàng hóa tạm nhập - tái xuất, tạm xuất - tái nhập để bảo hành, sửa chữa

1. Hồ sơ hải quan đối với hàng hóa tạm nhập - tái xuất:

a) Tờ khai hải quan theo mẫu do Bộ Tài chính ban hành;

b) Chứng từ vận tải trong trường hợp hàng hóa vận chuyển bằng đường biển, đường hàng không, đường sắt: 01 bản chụp;

c) Giấy phép nhập khẩu, văn bản thông báo kết quả kiểm tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật có liên quan: 01 bản chính.

2. Hồ sơ hải quan đối với hàng hóa tạm xuất - tái nhập:

a) Tờ khai hải quan theo mẫu do Bộ Tài chính ban hành;

b) Giấy phép xuất khẩu, văn bản thông báo kết quả kiểm tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật có liên quan: 01 bản chính.

3. Địa điểm làm thủ tục hải quan: Thực hiện tại Chi cục Hải quan cửa khẩu.

4. Thời hạn tạm nhập - tái xuất, tạm xuất - tái nhập: Thực hiện theo thỏa thuận của thương nhân với bên đối tác và đăng ký với Chi cục Hải quan khi làm thủ tục tạm nhập, tạm xuất.

5. Thủ tục hải quan thực hiện theo quy định tại Mục 5 Chương này."

Trường hợp các bạn cần biết thêm chi tiết thì liên hệ với Vietlink bên mình nhé, Hạnh 0976 58 55 58


(*) Xem thêm

Bình luận
  • Đánh giá của bạn
Đã thêm vào giỏ hàng