Hải quan chỉ kiểm tra báo cáo quyết toán các doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm

Hải quan chỉ kiểm tra báo cáo quyết toán các doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm. Đây là chỉ đạo của Tổng cục Hải quan đối với cục hải quan các tỉnh, thành phố trong hoạt động kiểm tra báo cáo quyết toán năm 2020. Việc này khiến các doanh nghiệp gia công, sản xuất xuất khẩu, chế xuất có thể tạm thở phào thêm 1 năm.

 

Đây là chỉ đạo của Tổng cục Hải quan đối với cục hải quan các tỉnh, thành phố trong hoạt động kiểm tra báo cáo quyết toán năm 2020.

Cụ thể, đối với hoạt động kiểm tra báo cáo quyết toán trong năm 2020, Tổng cục Hải quan đề nghị cục hải quan các tỉnh, thành phố chủ động rà soát, chỉ lập danh sách các doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm, báo cáo về Tổng cục Hải quan để phê duyệt theo hướng dẫn tại điểm b Khoản 1 Điều 22 Quy trình thủ tục hải quan được ban hành kèm theo Quyết định 1966/QĐ-TCHQ ngày 10/7/2015.

Đối với hoạt động kiểm tra báo cáo quyết toán theo phê duyệt của Tổng cục Hải quan tại công văn 4356/TCHQ-GSQL ngày 2/7/2019, Tổng cục Hải quan cho biết, trường hợp cục hải quan các tỉnh, thành phố chưa hoàn thành kiểm tra theo kế hoạch đã được Tổng cục phê duyệt thì chỉ tiếp tục kiểm tra đối với các doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm. Trường hợp doanh nghiệp không có dấu hiệu vi phạm thì xây dựng tiêu chí đánh giá, phân loại rủi ro để lập kế hoạch kiểm tra trong năm tiếp theo.

Việc tổ chức kiểm tra báo cáo quyết toán thực hiện theo Chỉ thị 11/CT-TTg ngày 4/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19, để tạo điều kiện cho doanh nghiệp tập trung giải quyết khó khăn, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời không để doanh nghiệp lợi dụng chủ trương này vi phạm pháp luật theo yêu cầu của Chỉ thị 11/CT-TTg.

Nguồn: HQ Online

Vietlink bên mình nhận dịch vụ kiểm tra, rà soát số liệu báo cáo quyết toán và điều chỉnh theo hướng có lợi nhất nhé. Liên hệ ngay Hạnh 0976 58 55 58

 


(*) Xem thêm

Bình luận
  • Đánh giá của bạn
Đã thêm vào giỏ hàng