THỦ TỤC XIN GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU HÓA CHẤT

giay-phep-nhap-khau-hoa-chat

(lưu ý khi xin giấy phép nhập khẩu hóa chất)

Tạo sao cần phải xin giấy phép nhập khẩu hóa chất ?

Theo nghị định chính phủ ban hành số 113/2017/NĐ-CP Khi chúng ta xuất, nhập khẩu tiền chất công nghiệp phải có Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất công nghiệp. Giấy phép này là điều kiện để thông quan khi xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất công nghiệp.

Chúng ta chỉ xin giấy phép nhập khẩu hóa chất cho các hóa chất nằm trong danh mục tiền chất công nghiệp thuộc Nhóm 1 và trong danh mục tiền chất công nghiệp thuộc Nhóm 2

Tiền chất công nghiệp là gì ? 

Tiền chất công nghiệp là các hóa chất được sử dụng làm nguyên liệu, dung môi, chất xúc tiến trong sản xuất, nghiên cứu khoa học, phân tích, kiểm nghiệm, đồng thời là các hóa chất không thể thiếu trong quá trình điều chế, sản xuất chất ma túy, được quy định trong danh mục do Chính phủ ban hành. Danh mục tiền chất công nghiệp được phân theo mức độ nguy hiểm để quản lý, kiểm soát cho phù hợp, gồm tiền chất công nghiệp Nhóm 1 và tiền chất công nghiệp Nhóm 2:

Tiền chất công nghiệp Nhóm 1 là gì ?

Tiền chất công nghiệp Nhóm 1 là các hóa chất thiết yếu được sử dụng trong quá trình điều chế, sản xuất chất ma túy

 

Tiền chất công nghiệp Nhóm 2 là gì ?

Tiền chất công nghiệp Nhóm 2 là các hóa chất được sử dụng làm chất phản ứng hoặc làm dung môi trong quá trình điều chế, sản xuất chất ma túy.

 

Hồ sơ xin Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất công nghiệp:

Văn bản đề nghị cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất công nghiệp 

Bản sao giấy đăng ký kinh doanh của tổ chức, cá nhân xuất khẩu, nhập khẩu 

Bản sao hợp đồng hoặc một trong các tài liệu: Thỏa thuận mua bán, đơn đặt hàng, bản ghi nhớ, hóa đơn ghi rõ tên, số lượng tiền chất công nghiệp;

Báo cáo về tình hình xuất khẩu, nhập khẩu, mua bán và sử dụng tiền chất công nghiệp của Giấy phép đã được cấp gần nhất đối với tiền chất công nghiệp Nhóm 1.

 

Thời hạn hiệu lực của Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất

Đối với tiền chất công nghiệp Nhóm 1, Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu được cấp cho từng lô xuất khẩu, nhập khẩu và có thời hạn trong vòng 6 tháng kể từ ngày cấp;

Đối với tiền chất công nghiệp Nhóm 2, Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu có thời hạn trong vòng 6 tháng kể từ ngày cấp.

 

 


(*) Xem thêm

Bình luận
  • Đánh giá của bạn
Đã thêm vào giỏ hàng