Thủ tục xin giấy phép nhập khẩu điện thoại di động.

Điện thoại di động là mặt hàng nhập khẩu có điều kiện: có giấy phép nhập khẩu của Bộ Thông tin và Truyền thông (Quy định tại Thông tư 18/2014/TT-BTTTT ngày 26/11/2014); Người làm thủ tục hải quan hoặc khai thuê hải quan cần phải thực hiện thủ tục để xin giấy phép nhập khẩu điện thoại di động của Bộ Thông tin và Truyền thông

1. Đo kiểm sản phẩm (đo kiểm các tần số thu phát sóng); hồ sơ gồm:

– Phiếu yêu cầu đo kiểm

– Mẫu sản phẩm (mỗi loại điện thoại 1 mẫu)

– Bản sao: Tài liệu kỹ thuật: thông số kỹ thuật, sách hướng dẫn

Thời gian trả kết quả: là 7 ngày làm việc đối với điện thoại dạng thanh bàn phím, khoãng 30 ngày làm việc đối với điện thoại màn hình cảm ứng.

Kết quả đo kiểm điện thoại di động

2. Làm giấy chứng nhận hợp quy; hồ sơ gồm:

– Mẫu đơn đề nghị hợp quy

– Bản sao: Kết quả đo kiểm

– Bản sao: Tài liệu kỹ thuật: thông số kỹ thuật, sách hướng dẫn

– Bản sao: Chứng nhận xuất xứ của nhà sản xuất

– Bản sao: Giấy Đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp

Thời gian trả kết quả: 10 ngày làm việc.

Giấy chứng nhận hợp quy

3. Xin giấy phép; hồ sơ gồm:

– Đơn xin giấy phép

– Bản sao: Giấy chứng nhận hợp quy

– Bản sao: Tài liệu kỹ thuật: thông số kỹ thuật, sách hướng dẫn

– Bản sao: Invoice

– Bản sao: Hợp đồng

– Bản sao: Giấy Đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp

Thời gian trả kết quả: là 7 ngày làm việc.

Giấy phép nhập khẩu

4. Công bố hợp quy; hồ sơ gồm:
– Mẫu công bố hợp quy (bản sao)

– Giấy chứng nhận hợp quy (bản sao)

– Tài liệu kỹ thuật: thông số kỹ thuật, sách hướng dẫn (bản sao)

– Giấy Đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (bản sao)

Thời gian trả kết quả: là 7 ngày làm việc.

Sau khi nhập hàng về, công ty phải dán nhãn phụ, và nhãn hợp quy “CR” mới được lưu thông hàng hóa ra thị trường. Hai nhãn này có thể tách độc lập hoặc kết hợp chung; công ty đặt in hoặc tự in decal dán lên võ hộp điện thoại ở vị trí không trùng với thông tin chính đã thể hiện trên hộp.

Một mẫu tem nhãn phụ kết hợp tem nhãn hợp quy CR.

5. Đăng ký tờ khai nhập khẩu; hồ sơ gồm:

– Form tờ khai hàng hóa nhập khẩu (in trên phần mềm VNACCS)

– Giấy giới thiệu (bản chính)

– Hợp đồng (bản sao)

– Invoice (bản sao)

– Packing list (bản sao)

– Bill of lading (bản sao)

– Giấy chứng nhận hợp quy (bản sao)

– Giấy phép (Bản sao kèm chính để trừ lùi)

– List số emei điện thoại

Khi làm thủ tục đăng ký, cán bộ đăng ký sẽ trừ lùi số lượng trên giấy phép nhập khẩu. Khi kiểm tra hàng thực tế, cán bộ kiểm hóa sẽ kiểm tra đối chiếu số imei trên điện thoại và hồ sơ khai báo. Hàng nhập khẩu phải mới 100%, và kiểm tra toàn bộ lô hàng khi nhập khẩu.


Bình luận
  • Đánh giá của bạn
Đã thêm vào giỏ hàng