MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ THAM VẤN GIÁ TRONG THÔNG QUAN

Trong bài viết này, VIETLINK sẽ chia sẻ với các bạn một số vấn đề về tham vấn giá trong thông quan các lô hàng nhập khẩu, xuất khẩu trên quan điểm cá nhân và tổng hợp.
Từ khi có thông tư 39/2018/TT-BTC có nhiều doanh nghiệp xuất nhập khẩu hay phàn nàn về tham vấn giá khi thông quan. VIETLINK xin được chia sẻ với các bạn theo 4 vấn đề như sau:

1. Hiểu đúng về THAM VẤN GIÁ

Bài viết có trích dẫn bài viết của ông Lê Hồng Thắng (Cán bộ hải quan) vì khá đầy đủ và có dẫn chiếu rõ ràng.
– Trong mua bán hàng hóa, việc thương thảo xác định giá là nội dung quan trọng nhất, quyết định hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Nó phụ thuộc rất nhiều yếu tố.
VD: Chất lượng, thương hiệu, cung cầu thị trường, cấp độ thương mại, chính sách phân phối, phương thức vận tải, cách thức, bao bì đóng gói, vị thế đàm phán, mùa vụ tiêu dùng, kỹ thuật đàm phán…

Tóm lại, đó là kết quả của quá trình giao dịch để đạt tới mức giá thuận mua vừa bán. Khi khai hải quan thì người khai hải quan khai theo trị giá giao dịch này. Về nguyên tắc, Nhà nước tôn trọng, thừa nhận trị giá giao dịch của doanh nghiệp.


Tuy nhiên để được hưởng đúng trị giá giao dịch, doanh nghiệp cần hiểu đúng và tuân thủ:
– Về pháp lý Khái niệm trị giá giao dịch được quy định rất rõ tại khoản 1,2 Điều 6 Thông tư 39/2015/TT-BTC.
– Trị giá giao dịch được áp dụng nếu thỏa mãn đủ các điều kiện tại khoản 3 Điều 6 Thông tư 39/2015/TT-BTC.

Khi doanh nghiệp không tuân thủ đúng quy định do: gian lận, thiếu hiểu biết hoặc cẩu thả dẫn đến khai sai trị giá HQ sẽ bác bỏ theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 25 TT 38/2015 đã sửa bởi TT39/2018.

Việc xác định trị giá thuộc về thẩm quyền của HQ tuy nhiên phải tuân thủ 6 nguyên tắc theo TT39/2015/BTC.
– Khi trị giá khai báo của DN thấp hơn Trị giá kiểm tra của HQ là có dấu hiệu rủi ro
– HQ nghi ngờ về trị giá khai báo (điểm b khoản 3 Điều 25 TT 38/2015 đã sửa bởi TT39/2018) dẫn đến: Cơ quan HQ yêu cầu DN giải trình hoặc tham vấn.


– Dù giải trình hay tham vấn bạn phải chuẩn bị hồ sơ và chứng lý để đạt được các yêu cầu sau:
+ Nội dung, mục đích, bám sát khoản 3 Điều 6 Thông tư 39/2015/BTC để chứng minh DN đủ ĐK hưởng trị giá giao dich.
+ Nắm vững điểm b4 khoản 3 Điều 25 TT 38/2015 đã sửa bởi TT39/2018 giải tỏa các nghi ngờ của HQ
+ Hồ sơ chuẩn bị theo điểm b.2 khoản 4 Điều 25 TT 38/2015 đã sửa bởi TT39/2018.

 

2. Làm gì khi cơ quan Hải quan phản hồi là Trị giá khai báo thấp?

– Khi doanh nghiệp đến làm thủ tục hải quan tại chi cục hải quan đăng ký tờ khai, cán bộ công chức sau khi tiếp nhận hồ sơ, nếu mọi thông tin trên tờ khai đều đúng so với chứng từ thực tế thì cán bộ tiến hành kiểm tra giá trên hệ thống, bước này sẽ đánh giá được sản phẩm doanh nghiệp nhập có bị thấp hay không


– Nếu giá thấp hoặc nghi ngờ trị giá khai báo theo điểm b khoản 3 Điều 25 TT 38/2015/TT-BTC đã sửa bởi TT 39/2018/TT-BTC cơ quan hải quan sẽ yêu cầu doanh nghiệp giải trình các nghi ngờ và thắc mắc về giá và ra chỉ thị phản hồi trên phần mềm khai hải quan và doanh nghiệp, lúc này các bạn có thể giải trình ngay hoặc khai sửa ngày đến giải trình với cơ quan hải quan về trị giá của hàng hóa nhập khẩu (nhớ là tham vấn trong thông quan và trong vòng 30 ngày nhé, đừng hẹn sát nút mà hãy để cách ra, nếu thời điểm đó chưa đến để giải trình đươc thì làm công văn xin lùi ngày tham vấn và nộp cho cơ quan hải quan nhưng vẫn phải đáp ứng điều kiện trong 30 ngày đó
nhé các bạn).


Cơ quan hải quan sẽ giải phóng hàng chờ kết quả tham vấn, doanh nghiệp được lấy hàng về và tới ngày tham vấn cần chuẩn bị hồ sơ để giải trình quy định tại.


– Hồ sơ Tham vấn giá cần chuẩn bị bao gồm:
+ Hợp đồng

+ Commercial invoice

+ Packing list

+ Điện chuyển tiền

+ Vận đơn

+ Các tài liệu kỹ thuật

+ Email giao dịch trong đàm phán, giấy ủy quyền (nếu không phải giám đốc doanh nghiệp)

+ CMND và các chứng từ liên quan… ”Có thể chuẩn bị cả bản gốc lẫn bản sao (bản gốc để đối chiếu)

 

Khi đi làm nhiều doanh nghiệp thường chuẩn bị 2 bộ gồm 1 bộ bản chính cho cán bộ hải quan tham chiếu, 1 bộ bản sao cho cơ quan hải quan lưu”.

Và cái đặc biệt quan trọng là doanh nghiệp cần 1 người đi giải trình phải am hiểu về giao dịch XNK của doanh nghiệp, am hiểu về thương mại, am hiểu về hàng hóa và nắm rõ được quá trình giao dịch.  Yếu tố con người ở đây rất quan trọng nhé.
Sau khi chuẩn bị đầy đủ hành trang đi giải trình tham vấn giá trong thông quan thì chuyển sang vấn đề 3 (bên dưới)

 

3. Giải trình với cơ quan hải quan dựa trên sự am hiểu và chứng từ liên quan tới lô hàng tham vấn Giá

– Như dẫn chiếu bài chia sẻ của Ông Lê Hồng Thắng. Giải trình cho cơ quan hải quan là phải giải tỏa được các vấn đề thắc mắc,nghi vấn của Hải quan theo nội dung, mục đích, bám sát khoản 3 Điều 6 Thông tư 39/2015/BTC để chứng minh Doanh nghiệp đủ Điều kiện hưởng trị giá giao dịch.


– Nắm vững điểm b4 khoản 3 Điều 25 TT 38/2015 đã sửa bởi TT 39/2018 giải tỏa các nghi ngờ của Hải quan. Cán bộ hải quan sẽ đưa ra phương pháp và có những câu hỏi đề nghị doanh nghiệp phải giải trình dựa trên thông tin từ hệ thông và các phương pháp áp dụng tuần tự theo 6 nguyên tắc xác định trị giá tại TT 39/2015/TT-BTC và sẽ dừng ngay tại nguyên tắc xác định được trị giá hải quan.

Theo thông tư 39/2015TT-/BTC thì có 6 nguyên tắc như sau:
a) Phương pháp trị giá giao dịch;
b) Phương pháp trị giá giao dịch của hàng hóa nhập khẩu giống hệt;
c) Phương pháp trị giá giao dịch của hàng hóa nhập khẩu tương tự;
d) Phương pháp trị giá khấu trừ; đ) Phương pháp trị giá tính toán;
e) Phương pháp suy luận


Hàng hóa thường tới nguyên tắc thứ 3 là xong rồi, các bạn lưu ý nhớ dẫn chiếu các email giao dịch, các chứng từ liên quan, và giải thích với cơ quan hải quan thêm về chất lượng, thương hiệu, cung cầu thị trường, cấp độ thương mại, chính sách phân phối, phương thức vận tải, cách thức, bao bì đóng gói, vị thế đàm phán, mùa vụ tiêu dùng, kỹ thuật đàm phán…


Nói tóm lại giá khai báo là kết quả của quá trình giao dịch để đạt tới mức giá thuận mua vừa bán và tuân thủ đầy đủ các điều khoản trong hợp đồng hoặc chứng từ tương tự. Khi khai hải quan người khai hải quan khai theo trị giá giao dịch này.
Về nguyên tắc Nhà nước tôn trọng, thừa nhận trị giá giao dịch của Doanh nghiệp.

a. Các câu hỏi mà cơ quan hải quan thường hỏi DN khi tham vấn giá, mình nêu ví dụ thôi nhé :
– Đề nghị Công ty trình bày mối quan hệ giữa Công ty và đối tác xuất khẩu là như thế nào?
– Anh/chị có phải là người trực tiếp tham gia vào quá trình giao dịch, đàm phán và ký kết hợp đồng ngoại thương hay không? Có nắm vững mọi hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu của Công ty hay không?
– Đề nghị Công ty cho biết chi tiết các loại hàng hóa, các yếu tố ảnh hưởng đến giá cả của mặt hàng đang tham vấn.
– Công ty đã chuyển tiền thanh toán cho người bán chưa?
– Công ty có phải trả cho người bán hoặc bên thứ ba khoản tiền nào khác liên quan đến lô hàng này ngoài khoản tiền đã thanh toán cho người bán theo trị giá ghi trên Invoice không?
– Công ty có khẳng định trị giá khai báo lô hàng thuộc tờ khai hải quan trên là số thực thanh toán của Công ty với đối tác không?
– Công ty có toàn quyền định đoạt hàng hóa sau khi nhập khẩu không?
– Công ty có chứng từ bảo hiểm vận tải biển của lô hàng không?


b. Các nghi vấn của hải quan về Trị giá khai báo HQ của DN XNK, xoay quanh các vấn đề bên dưới :
b.1 Về hàng hóa doanh nghiệp kinh doanh, ngành nghề kinh doanh;
b.2 Về đối tác của doanh nghiệp;
b.3 Cách thức đàm phán, ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa;
b.4 Các vấn đề liên quan đến nghi vấn về giá cả;
b.5 Các vấn đề về thanh toán;
b.6 Các thông tin chi tiết về hàng hóa;
b.7 Các vấn đề về bán hàng sau nhập khẩu (đối với trường hợp tham vấn hàng nhập khẩu);
b.8 Các điều kiện áp dụng phương pháp trị giá giao dịch của hàng hóa nhập khẩu;
b.9 Các mâu thuẫn về nội dung giữa các chứng từ trong bộ hồ sơ tham vấn (nếu có);
b.10 Các mâu thuẫn trong khai báo của người khai hải quan so với các chứng từ trong bộ hồ sơ hải quan;
b.11 Giải trình của người khai hải quan đối với nghi vấn của cơ quan hải quan.


Căn cứ thông tin tại cơ sở dữ liệu giá, cơ quan Hải quan thấy nghi vấn về tính trung thực, chính xác của trị giá khai báo; Đề nghị Công ty giải trình, chứng minh quá trình đàm phán để có được mức giá như khai báo. Nếu tới đây mà cơ quan hải quan không còn thắc mắc thì chuyển tới vấn đề 4 (bên dưới)

 

4. RA BIÊN BẢN LÀM VIỆC, THÔNG BÁO KẾT QUẢ THAM VẤN GIÁ, THÔNG QUAN VÀ KHIẾU NẠI

a. Trong trường hợp tất cả các thắc mắc của cơ quan đều được doanh nghiệp giải trình hợp tình và hợp lý dựa trên việc doanh nghiệp cung cấp các chứng từ làm bằng chứng và áp dụng tuần tự các nguyên tắc thấy không có nghi vấn về giá thì cơ quan hải quan ra biên bản làm việc.

Biên bản ghi nhận tất cả những câu hỏi và câu trả lời của doanh nghiệp quy định tại điểm b.1.2 khoản 4 điều 25 thông tư 38/2015/TT-BTC và được sửa đổi bởi thông tư 39/2018/TT-BTC và ghi rõ trên biên bản là : ”KHÔNG ĐỦ CƠ SỞ BÁC BỎ TRỊ GIÁ” và các bên tham gia phải ký vào biên bản làm việc đồng thời ra thông báo và tiến hành thông quan cho doanh nghiệp.


Công ty các bạn được sử dụng kết quả tham vấn cho lô sau nếu là mặt hàng tương tự giống hệt nhé (quy định tại khoản 6 điều 25 TT38 và được sửa đổi bởi TT39/2018/BTC )

b. Trường hợp cơ quan hải quan có đầy đủ bằng chứng chứng minh giá của doanh nghiệp khai báo có sự gian lận dựa trên chứng từ Doanh nghiệp nộp cho cơ quan hải quan và tham chiếu dữ liệu nhập khẩu thực tế và cách giải trình của Doanh nghiệp hoặc áp dụng các nguyên tắc xác định được trị giá và không chấp nhận giá của doanh nghiệp thì Cơ quan hải quan cũng tiến hành ghi nhận đầy đủ vào biên bản làm việc và ghi rõ trên biên bản là ”BÁC BỎ TRỊ GIÁ KHAI BÁO” đồng thời ra thông báo yêu cầu doanh nghiệp khai bổ sung trong thời hạn quy định.

Cái này phát sinh ra 2 vấn đề nhỏ tiếp:
* Trường hợp doanh nghiệp chấp nhận thì nộp bổ sung thuế và thông quan theo quy đinh (cái này đơn giản)

* Trường hợp doanh nghiệp không đồng ý cơ sở giá mà cơ quan hải quan đưa ra thì vẫn phải tiến hành nôp bổ sung số thuế như trên biên bản (đa phần các doanh nghiệp không nghiên cứu kỹ văn bản cứ làm công văn khiếu nạn dẫn đến khi đuối lý cứ bị phạt chậm nộp)


Sau khi nộp đầy đủ số tiền thuế thì bắt đầu làm khiếu nại và cái này phải tuân thủ theo trình tự của luật khiếu nại Số: 02/2011/QH13. Nếu khiếu nại thành công doanh nghiệp được cơ quan hải quan hoàn số tiền thuế theo quy định và chấp nhận trị giá khai báo.


Hàng của mình thì chưa rơi vào trường hợp này. Kinh nghiệm của mình là nếu công ty các bạn có quá trình giao dịch và bạn thật sự am hiểu và nắm rõ thì cứ bình tĩnh, tự tin trả lời đầy đủ và chi tiết các thắc mắc của cơ quan hải quan.
Nói chung là không phải ngẫu nhiên có vấn đề phải đi tham vấn nên hãy đọc kỹ và hiểu rõ về toàn bộ điều 25 TT 38/2015/TT-BTC và được sửa đổi bổ sung theo TT39/2018/TT-BTC

* Các văn bản dẫn chiếu về tham vấn giá trong thông quan:
– Luật khiếu nại số: 02/2011/QH13

– Thông tư 38/2015/TT-BTC

– Thông tư 39/2015/TT-BTC

– Thông tư 39/2018/TT-BTC
– Công văn số 905/TCHQ-TXNK kiểm tra trị giá hải quan.
– Công văn 4378/TXNK-TGHQ về hướng dẫn tham vấn sau thông quan 1 lần đối với hàng nhập khẩu.
– Quyết định 1810/QĐ-TCHQ thay cho QĐ 1966/QĐ -TCHQ.

 Mùa quyết toán và báo cáo Hải quan đến rồi, các bạn nhớ cân đối chuẩn nhé

Nếu các bạn có vướng mắc khi làm thủ tục tham vấn giá trong thông quan và cần tư vấn… xin liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ trong thời gian sớm nhất nhé!

Chúc các bạn kinh doanh ngày thành công!

 

CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT NỐI VIỆT (VIETLINK)

Hotline: Mr Nguyện 0976 575 158

Email: sales@vietlink.net.vn

 

tham vấn là gì , tham vấn giá , tham vấn giá hải quan 


(*) Xem thêm

Bình luận
  • Đánh giá của bạn
Đã thêm vào giỏ hàng