DANH SÁCH NHÂN VIÊN BƯU CỤC YÊN PHONG

Best Express Bắc Ninh xin trân trọng thông báo quý khách hàng.

Khi có bất cứ vấn đề về hàng hoá tại khu vực Yên Phong, quý khách vui lòng liên hệ với nhân viên của bưu cục theo danh sách sau.

DANH SÁCH NHÂN VIÊN BƯU CỤC YÊN PHONG
STT HỌ TÊN  SỐ ĐIỆN THOẠI CHỨC VỤ/ KHU VỰC PHỤ TRÁCH
1 Phan Văn Thịnh 0332685381 Trưởng Bưu Cục
2 Trần Thế Cường 0971345371 Quản lý nhân lực
3 Bàn Thị Trang 0948115895 NVVP
4 Lê Văn Hào 0985615869 Trần Xá, Khu CN Yên Phong
5 Mẫn Thị Huệ 0969170350 Ô Cách, KTX SEV
6 Nguyễn Văn Thành 0372687147 Yên Lãng, Ấp Đồn, Khu CN mở rộng
7 Nguyễn Văn Nhung 0343165343 KTX SDV, Đông Tiến, Trung Nghĩa
8 Dương Văn Tuấn 0989432584 Hòa Tiến, Yên Phụ
9 Trương Đức Tới 0374566123 Văn Môn, Đông Thọ
10 Ngô Thị Xuân 0965305561 Thị Trấn Chờ, Tam Giang
11 Nguyễn Văn Anh 0327413146 Mẫn Xá, Ngô Xá
12 Mẫn Bá Hiệp 0363179715 Dũng Liệt, Trác Bút
13 Nguyễn Thị Bình 0961722860 Đông Yên, Thụy Hòa, Tam Đa

(*) Xem thêm

Bình luận
  • Đánh giá của bạn
Đã thêm vào giỏ hàng